BBAZ1-050SLPL-1

BBAZ1_050SLPL_1_502e2def3319d.jpg

BBAZ1-050SLPL-1

 Art nr
 Beskrivelse
 BBAZ1-050SLPL-1  Ekstra skilleplater 500 BB galv. B484 H152, 0,7 Kg